Podstránky této rubriky jsou věnovány nejrůznějším věcem, které jejich pisatele zajímají nebo nějak souvisí s jeho prací.