V roce 2021 jsem začal publikovat vlastní literární tvorbu. Mou první knihou byly mé paměti, nazvané Všechny moje toulky. Lužice, Ceaușeskovo Rumunsko a další a vydané nakladatelstvím Academia. V témž roce vydalo Argo můj antropologický thriller Zajatci Pána bouří, k jehož napsání mě už v roce 1992 inspirovalo Ecovo Jméno růže. O rok později vydalo rovněž Argo můj román Tři muži na Titaniku.