(ca)


VLAJKA CA

Jindřich Vacek (*1955) va estudiar la  filologia romànica (romanès i francès) a la Universitat Carolina de Praga. Durant els seus estudis es va interessar a algunes llengües orientals i romàniques, entre  les quals les llengües que es parlen al sud de França (català i occità) i a la llengua sarda. Durant els anys 1980–1984 i 1985–1993 va treballar com a lector en llengua txeca a la Universitat de Bucarest, on va publicar quatre manuals de txec i un manual de sòrab (una llengua molt arcaïca, parlada per una minoritat eslava a Alemanya). Va publicar la seva primera traducció (del català) quan tenia 17 anys a la revista del seu institut i després es va dedicar sobretot a traduccions de la literatura científica francesa (Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade) i de la prosa hebrea contemporània (Agnon, Grossman, Shaham).

Va ser guardonat amb uns quants premis (1997, 2000 i 2002) per l’Associació txeca de traductors (Obec překladatelů) i el 2007 rebé el Premi Josef Jungmann per a la millor traducció de l’any 2006.

És l’editor de  traduccions txeques de les obres d’Umberto Eco, Orhan Pamuk i d’altres esriptors prestigiosos.

Després de l’any 2021 publica la seva propria creació literária.

Traduccions/

Redactor editorial/

Autor de manuals/

Temes diversos/


(fr)

Vlajka FR

Jindřich Vacek (né en 1955) a étudié la philologie romane (langue française et roumaine) à l’Université Charles de Prague. Au cours de ses études, il s’est intéressé à diverses langues orientales et romanes du Sud de la France (catalan, occitan) et au sarde. Dans les années 1980-1984 et 1985-1993 il a travaillé comme lecteur tchèque à l’Université de Bucarest, où il a publié plusieurs méthodes de langue tchèque et sorabe destinées aux étudiants de l’Université.

Il a publié sa première traduction, du catalan vers le tchèque à l’âge de 17 ans dans une revue publiée par son lycée. Plus tard, il a traduit, à partir du français, surtout des ouvrages sur l’anthropologie culturelle et sur l’histoire des religions (ouvrages de Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade), et à partir de l’hébreu des œuvres des belles-lettres (ouvrages de Agnon, Grossman, Shaham).

Ses traductions lui ont valu  en 1997, 2000, 2002 l’obtention de plusieurs prix de la part de l’ «Association des Traducteurs de République Tchèque». Le prestigieux prix «Jungmann» lui a également été décerné en 2007 pour la meilleure traduction de l’année 2006.

Par ailleurs, Jindrich Vacek est l’éditeur de plusieurs traductions en tchèques des oeuvres d’Umberto Eco, Orhan Pamuk et d’autres auteurs remarquables.

Depuis 2021, il publie sa propre création littéraire.

Bibliographie des traductions/

Editeur – lecteur de manuscripts/

Auteur de méthodes de langue/

Sujets divers/

(hsb)


Vlajka HSB

Jindřich Vacek (*1955) studowaše na Praskej Karlowej Uniwersiće romanistiku (rumunšćinu a francošćinu). Za čas studijow zajimowaše so za někotre orientaliske a romaniske rěče, mjez druhim zaběraše so z rěčemi južneje Francoskeje (z katalanšćinu, okcitanšćinu) a ze sardišćinu. W lětach 1980–1984 a 1985–1993 skutkowaše jako lektor čěšćiny na uniwersiće w Bukaresće, hdźež wuda štyri wučbnicy čěšćiny a wučbnicu serbšćiny. Tam nawjedowaše tež serbski rěčny kurs. Swój prěni přełožk (z katalanšćiny) wozjewi jako sydomnaćelětny w  gymnazijowym časopisu, pozdźišo  přełožowaše wosebje fachowu literaturu z francošćiny (Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade) a naročnu beletristiku z hebrejšćiny (Agnon, Grossman, Šacham).

Za swoje přełožki dósta wjacore myta čěskeho Zjednoćenstwa přełožowarjow (1997, 2000 a 2002), w lěće 2007 bu jemu spožčene Jungmannowe myto za najlěpši přełožk l. 2006.

Redigowaše čěske přełožki někotrych knihow Umberta Eca, Orhana Pamuka a dalšich wuznamnych awtorow.

Wot lěta 2021 publikuje swójske literarne tworjenje.

 

Přełožki/

Skutkowanje w nakładnistwje/

Wučbnicy/

Wšelčizny/


(it)

Vlajka IT

Jindřich Vacek (*1955) ha compiuto gli studi filologici (lingua e letteratura francese, lingua e letteratura romena) all’Università “Carlo IV” di Praga. Già nel corso degli studi universitari ha esteso il suo interesse ad alcune lingue orientali e romanze, per esempio alle lingue della Francia meridionale (catalano, occitano), nonché al sardo. Dal 1980 al 1993 (con un’interruzione di un anno tra l’84 e l’85) ricoperse l’incarico di lettore di ceco all’Università di Bucarest, pubblicando inoltre alcuni manuali per l’apprendimento del ceco e del sorabo (la lingua della minoranza slava autoctona della Sassonia e della Prussia). La sua prima traduzione (dal catalano) fu pubblicata dalla rivista del liceo che frequentava a 17 anni; quindi si è dedicato alla traduzione di testi specialistici dal francese (Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade) e a quella della letteratura in ebraico (Agnon, Grossman, Shaham).

L’organizzazione ceca dei traduttori di opere letterarie Obec překladatelů l’ha premiato più volte (1997, 2000 e 2002); nel 2007 l’Obec překladatelů gli ha inoltre assegnato il Premio “Josef Jungmann” per la migliore traduzione dell’anno 2006.

Come redattore, ha curato l’edizione di diverse traduzioni ceche di Umberto Eco, Orhan Pamuk ed altri celebri scrittori.

Dal 2021 pubblica le sue opere letterarie.

Traduttore/

Redattore editoriale/

Autore di manuali/

Conversando al caffè/

(ro)

Vlajka RO

Jindřich Vacek (*1955) a studiat filologia romanică (română şi franceză) la Universitatea Carolină din Praga. În timpul studiului a manifestat un interes deosebit pentru unele limbi orientale şi romanice, orientându-se printre altele către limbile vorbite în sudul Franţei (catalană, occitană) şi spre limba sardă. În anii 1980–1984 şi 1985–1993 a lucrat ca lector de limba cehă la Facultatea de Limbi şi  Literaturi Străine a Universităţii din Bucureşti, unde a publicat câteva manuale de limba cehă şi unul de sorabă. Prima traducere (din catalană) i-a  apărut la 17 ani în revista liceului pe care îl frecventa, mai târziu  s-a dedicat în special traducerilor din literatura franceză  de specialitate (Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade) şi celor din beletristica ebraică (Agnon, Grossman, Shaham).

A fost premiat de mai multe ori (1997, 2000 şi 2002) de Asociaţia cehă a traducătorilor de beletristică (Obec překladatelů), iar în anul 2007 i s-a acordat premiul Josef Jungmann pentru cea mai bună traducere a anului 2006. 

Este editorul unora dintre traducerile cehe din opera lui Umberto Eco, Orhan Pamuk şi a altor scriitori de succes.

Din 2021 publică propria sa creație literară.

 

Traduceri/

Activitate de redactor/

Manuale/

Web Cafe/

(sc)

Vlajka SC

Jindřich Vacek (nàschidu in su 1955) at istudiadu sas limbas rumena e frantzesa in sa Universidade Carolina de Pragha. Giai in su perìodu de sos istùdios suos si est  interessadu a calicuna limbas orientales e romantzas, pro esempru a sas limbas de sa Frantza meridionale (catalanu, otzitanu) e a su sardu. In sos annos 1980-1984 e 1985-1993 at traballadu comente letore de su tzecu in sa Universidade de Bucarest, ue tambene at publicadu manuales de sas limbas tzeca e soraba (sa limba de sa minoria islava autòctona de sa Sassonia e de sa Prussia). Sa prima tradutzione sua (dae su catalanu) est istada publicada dae sa rivista de su litzeu chi frecuentaiat cando teniat 17 annos. Posca si est dedicadu a sa tradutzione de testos ispetzialìsticos dae su frantzesu (Claude Lévi-Strauss, Mircea Eliade) e a sa tradutzione de sa literadura iscrita in ebràicu (Agnon, Grossman, Shaham).

Sa organizatzione tzeca de sos tradutores de òperas literàrias Obec překladatelů l’at premiadu unas cantas bortas (1997, 2000 e 2002); in su 2007 sa Obec překladatelů li at assignadu  su Prèmiu “Josef Jungmann” pro sa mègius tradutzione de s’annu 2006.

Comente redatore, at curadu s’editzione de diversas tradutziones tzecas de Umberto Eco, Orhan Pamuk e àteros iscritores famados.

Dae su 2021 pubricat sa pròpia cressione literària sua.

Tradutore/

Redatore editoriale/

Autore de manuales/

Sugetos diversos/