Podstránky této rubriky jsou věnovány nejrůznějším věcem, které jejich pisatele zajímají nebo nějak souvisí s jeho prací.

Občas se možná dotkne ožehavých témat (nejen) z knižního světa.

Dále jsou tyto stránky v případě potřeby k dispozici jeho přátelům, pokud je zradí jejich server nebo pokud sami žádné webové stránky nemají.