Překlady z francouzštiny

 

Lévi-Strauss, Claude, Strukturální antropologie (Anthropologie structurale, Praha, Argo 2006)
Lévi-Strauss, Claude,
Strukturální antropologie –  dvě (Anthropologie structurale – deux, Praha, Argo 2007)
Lévi-Strauss, Claude,
Mythologica I, Syrové a vařené (Mythologiques I, Le cru et le cuit; Praha, Argo 2006)
Rosny, Eric de,
Vládcové noci (Les yeux de ma chèvre; Praha, Argo 2001)
Clastres,  Pierre,  Kronika  indiánů  Guayakí  (Chronique des Indiens Guayaki; Praha, Argo 2003)
Eliade, Mircea, Kováři a alchymisté (Forgerons et alchimistes; Praha, Argo 2000)
Eliade, Mircea, Šamanismus a nejstarší techniky extáze (Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase;  Praha, Argo 1997)
Eliade, Mircea, Pojednání o dějinách náboženství (Traité d’histoire des religions; Praha, Argo 2004)
Eliade, Mircea, Zkouška labyrintem (L’Épreuve du labyrinthe; Brno, CDK, v tisku)
Delumeau, Jean Hřích a strach (La péché et la peur; Praha, Volvox Globator 1998, s dalšími překladateli)
Todorov, Tzvetan, Strach z barbarů (La peur des barbares, Praha-Litomyšl, Paseka 2011)
Lévy-Bruhl, Lucien, Myšlení člověka primitivního (La mentalité primitive; LF, Praha, Argo 1999)
Hayoun, Maurice-Ruben, Židovské osvícenství I. (Les lumières de Cordoue à Berlin; Praha, Volvox Globator 1998)
Davy /Davyová/, Marie-Madeleine, Encyklopedie mystiky I (Encyclopédie des mystiques; Praha, Argo 2000, s dalšími překladateli)
Perrin, Michel, Cesta mrtvých Indiánů (Le chemin des Indiens morts; Praha, Argo 2000)
Sade, markýz de, Kruté morality (L’époux complaisant et autres récits. Les crimes de l’amour; Praha, Aurora 1997)

 

Překlady z rumunštiny

 

Luca, Eugen, Pogrom (Pogrom, Iaşi, duminică 29 iunie 1941; Praha, Argo 2007)
Paler, Octavian, Život na nástupišti (Viaţa pe un peron; Praha, Mladá fronta 2009)
Sebastian, Mihail, Deník 1935-1944  (Jurnal 1935-1944; Praha, Sefer 2004)
Vasilake, Vasile, Elegie pro Annu-Marii (Elegie pentru Ana-Maria; Praha, Lidové nakladatelství 1990)

 

Překlady z hebrejštiny

 

Agnon, Šmuel Josef, Šátek a jiné povídky (Ha-mitpachat; Praha, Mladá fronta 1999)
Grossman, David, Viz: Láska (Ajen erech: ahava; Praha, Mladá fronta 1996)
Grossman, David, Mít s kým běžet (Mišehu laruc ito; Praha, Mladá fronta 2010)
Kenan, Amos, Cesta do Ejn Charod (Ha-derech le-Ejn Charod; Praha, Ivo Železný 1993)
Šacham, Natan, Rosendorfovo kvarteto (Revi‘ijat Rozendorf; Praha-Litomyšl, Paseka 2001)

 

Překlad z jidiš

 

Majsebuch aneb Kniha jidiš legend a příběhů, jak ji roku 5362/1602 vydal v Basileji Jaakov bar Avraham (Ejn šön majsebuch; Plzeň, Jindřich Vacek 2005, 2. díl 2006)

 

Překlady z italštiny

Eco, Umberto, Dějiny krásy (La Storia della Bellezza; Praha, Argo 2005, 1 kapitola)
E
co, Umberto, Dějiny ošklivosti (La Storia della Bruttezza; Praha, Argo 2007, 3 kapitoly a asi 1/3 antologie)
Cipolla, Carlo M., Základní zákony lidské blbosti (Allegro ma non troppo; Praha, Argo 2012)

 

Překlad z katalánštiny

Martín, Esteban; Carranza, Andreu, Gaudího klíč (La Clau Gaudí; Praha, Argo 2008, pod pseudonymem Kryštof Kusý)

 

Překlad z portugalštiny

Coelho, Paulo, Vítěz je sám (O Vencedor está só; Praha, Argo 2009)

 

Překlad z polštiny

Hłasko, Marek, Konvertita z Jaffy (Nawrócony w Jaffie; Praha, Argo 2000)

 

Překlad z lužické srbštiny

Koch, Jurij, Kotjatkova podivná láska (Kotjatkowa dźiwna lubosć; Tvar č. 36 ze dne 8. 11. 1990)